Η μεγαλύτερη επιχειρηματική συνάντηση της βιομηχανίας επίπλου στην βόρεια Ελλάδα, ένα από τα ποιο αποτελεσματικά εργαλεία για την προώθηση των επίπλων. H διοργάνωση της έκθεσης γίνεται με πρωτοβουλία των εταιριών επίπλου με σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους και συμμετέχουν σημαντικές εταιρίες επίπλων
Η έκθεση παρουσιάζει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρων για τους επαγγελματίες επισκέπτες καθώς θα παρουσιαστούν οι τελευταίες συλλογές επίπλων των συμμετεχόντων εταιριών